Về chúng tôi

Cám ơn đã ghé thăm trang web của tôi ! Tôi là Halca ! Tôi sống ở Hà Nội.Tôi đang cố gắng để giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho con người Việt Nam qua các trang web và YouTube, vv.Tôi hy vọng bạn thích trang web này ! Cảm ơn !

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider